Newspaper Archive of
Heritage Florida Jewish News
Fern Park , Florida
Lyft
August 9, 2013     Heritage Florida Jewish News
PAGE 11     (11 of 60 available)        PREVIOUS     NEXT      Full Size Image
 
PAGE 11     (11 of 60 available)        PREVIOUS     NEXT      Full Size Image
August 9, 2013
 

Newspaper Archive of Heritage Florida Jewish News produced by SmallTownPapers, Inc.
Website © 2020. All content copyrighted. Copyright Information.     Terms Of Use.     Request Content Removal.
- Jo' fos!qqeJ - I!euJa ,(q ,(q Jaq:l!a )!!UlO)lS !qqe luoFleuJJoju! aJouJ Jod "(q ,eq lem,!J Jo apnpu! saop) s:lxaJ, !1e sapnpu! qo!qM SL$ s! ssep aq. jo J, so:9 "9gZ: "1:1 'opuelJO peo i puelau!A e)ldodv q:mos 00Z tt 'uop, e aJ uoD qs!Mal'opuelaO : saMqJ, nos J,e cud0E:6-0:L cuoJj s u!uaAa ,(epsaupaM sJ, aauJ ssep aq.L SJ, UaA3 al: X3 aJrl qS!MaI" sa:)!AJas Jno ..to aJn],:)nJ],S ppoM pue e !. acu swa:ll. Jaqso)! pULJ :la)lJewJadnS Jaqso)t daa auJoq aq. o u! uJs!epnr U!Jq 0-1. Moll s, Ep!lOH qs!Maf aql MaJqaH pea I u!uJ a I aldoad Lls!Maf aq. Jo JOJ, S!H tus!epnfjo sja!laq le. uaumpun_-I alq! l tAaJqaH aq. qgnoq.l d!J V :apnpu! sa!do.) ssoD "q;H ;sn nv u!uu! aq u!q:)ea; aq i1! aq ;eq; sse uo!saaAuo:) aq; ;noqe )!!UlO)lS lall!H !qqe l )lse 'tus!epnf U! aAUOO U! pa;saaa;u! s! ! noX auoatuos Jo no, JI sasseI isassel:) uo!saaAuo:) Ja o pue s, e u!tutueJ o. d p! . 'sap,!umaoddo uop, e:mpa q:lno, J Sl'l pue qeuJ!pe)l '1 i sno! !laU 'sa:)!AJaS noqe uo! euuJoju! Jo.a ........... i L i i~" / i i !iii!L Vl~ =lOrd E:O~ '6 snonv 'SM=IN HSIM=IP VOll:lO'l-I ::I~DV/II:I=IH